ZORGOMSCHRIJVING

Meetbare ontwikkeling

Huyswaert Zorg biedt cliënten uitzicht op een zelfstandig bestaan. Dat doen we met kwalitatieve zorg die ruimte biedt voor het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het versterken van de capaciteiten om de verworven zelfstandigheid ook vast te houden.

Dat is geen eenrichtingsverkeer. Dat doen we samen met de cliënt. Een ambulant maatschappelijk werker stelt in overleg met de cliënt heldere leerdoelen op die de eigen ontwikkeling bevorderen. Zodat wat we doen voor iedereen meetbaar blijft.

Deze doelen hebben betrekking op alle aspecten of leefgebieden die een zelfstandig bestaan waardevol maken:

  • Zingeving 
  • Wonen
  • Financiën
  • Sociale contacten en relaties
  • Lichamelijke gezondheid
  • Psychische gezondheid
  • Dagbesteding (werk en activiteiten)

De doelen leggen we per leefgebied vast in een persoonlijk hulpplan. Dat plan houden we iedere zes maanden samen met de cliënt tegen het licht, en passen we aan waar nodig.

Natuurlijk kan er in een half jaar veel gebeuren. Om onze zorg kwalitatief te waarborgen, en om de voortgang tussendoor voor iedereen transparant te kunnen blijven monitoren, houden we elke dag rapportages bij in ons beveiligde Elektronisch Cliënten Dossier. Zo hebben we op elk moment – in detail – inzicht in de ontwikkelingen van onze cliënt. Ook leggen we frequente evaluatiegesprekken met de cliënt vast, die tekent voor wat is besproken. 

Gerichte expertise

Onze expertise kenmerkt zich door de hoogwaardige kwaliteit en diversiteit van de hulpverleners. Al onze maatschappelijk werkers hebben minimaal een HBO opleiding. 

Deze ervaring in het sociale werk en het hoge opleidingsniveau zorgt ervoor dat onze hulpverleners de cliënt altijd op een professionele en toegankelijke manier kunnen ondersteunen.

Ons specifiek zorgaanbod is afgestemd op zorgvragers vanaf 15 jaar die zijn geïndiceerd onder de JeugdWet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg.

SPOED IS SPOED. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT WE CLIËNTEN IN NOOD BINNEN VIER UUR KUNNEN OPVANGEN.

Aanmelden →