VISIE & DOELSTELLING

Visie

Huyswaert Zorg vindt – net als de rest van Nederland – dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dus zeker ook mensen die worstelen met issues waardoor ze geen eigen plek hebben. Mensen die langs het randje dreigen te gaan. Wij vinden dat je deze ‘buitenstaanders’ er juist bij moet halen, en niet moet achterlaten. 

Vrijheid. Zelfstandigheid. Uitzicht op een evenwichtig bestaan zonder rond te hoeven zwerven, met oog voor eigen gedrag en handelen. Dat is voor ons het fundament waarop onze cliënten zich kunnen ontwikkelen in een van onze verblijfstrajecten. Middenin de samenleving.

Als onze cliënten bereid zijn om zelf ook die verantwoordelijkheid aan te gaan, helpen we ze. Zonder uit het oog te verliezen dat dit proces gepaard gaat met uitdagingen en risico’s. We zijn niet naïef, en geloven in een empathische maar zeker ook directieve aanpak. 

Wij geloven in de veerkracht van de persoon achter het casenummer. En vinden dat onze cliënten de ruimte verdienen om hun eigen verantwoordelijkheden te ontdekken, te begrijpen en ernaar te handelen. Net als ieder ander mens.

Dus ja, wij vinden dat je mag fouten maken. Ja, wij vinden dat je een slechte dag mag hebben. Wij slepen de cliënt er graag doorheen en bieden ze houvast om ervan te leren. Maar altijd onder de voorwaarde dat je zelf verantwoordelijk bent voor jezelf. En: afspraak is afspraak.

Wij geloven – en weten – dat positieve ontwikkeling beloning verdient. Wanneer onze cliënten nieuwe vaardigheden en competenties opdoen die hen helpen om sterker op eigen benen te staan, stromen ze sneller door naar zelfstandigheid. Een zelfstandigheid als mens. Niet als dossier, lastige jongere of probleemgeval. Maar als volwaardig lid van onze maatschappij. 

Huyswaert Zorg is niet makkelijk. We weten dat het soms zwaar en moeilijk kan zijn om je via onze veeleisende zorg-met-verblijf-trajecten op te werken naar bewuste zelfstandigheid. Maar we blijven volhouden. Samen met onze cliënten. Altijd. 

Liever nu, dan ooit. 

Doelstelling

Het doel van Huyswaert Zorg? Simpel. Op eigen benen leren staan, zonder gedoe. En net als alle anderen in Nederland de kans krijgen om bij te dragen aan de maatschappij.

Onze cliënten hebben daarbij vaak een lange weg te gaan. Een weg die niet altijd duidelijk is als je met issues rondloopt die verder gaan dan ‘het even niet weten’. Een weg die wij – samen met de cliënten zelf – uitstippelen. In verschillende zorg-met-verblijf-trajecten, met verschillende vormen van begeleiding. 

Dat doen we in veeleisende, maar realistische stappen. We stellen ontwikkelingsdoelen, en werken daar naartoe. In fases die behapbaar zijn voor de cliënt. Allemaal 1op1. Jezelf ontwikkelen is een persoonlijke zaak, en de resultaten verschillen dan ook per ‘doelgroep’. 

Onze cliënten met een indicatie binnen de WMO of Jeugdwet stromen in bijna alle gevallen binnen twaalf tot zesendertig maanden stapsgewijs uit. De WLZ cliënten hebben vanwege hun beperkingen behoefte aan langdurige zorg, en zijn minder gebaat bij een snelle uitstroom. Met hen werken we vooral samen aan het creëren van meer stabiliteit. Voor hen geldt: ieder behaald ontwikkelingsdoel is er een. Hoe klein ook.  

Al die leer- en werkdoelen in onze trajecten leiden uiteindelijk tot het beoogde eindresultaat: uitstroom naar zelfstandigheid. Uitzicht op een bestaan met meer waarde. Voor de cliënt zelf, en daarmee voor ons allemaal. 

SPOED IS SPOED. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT WE CLIËNTEN IN NOOD BINNEN VIER UUR KUNNEN OPVANGEN.

Aanmelden →