Stage Maatschappelijk werker 3

UREN36 uur
BESCHIKBAAR VANAFHeel 2022
LOCATIEAlkmaar
SALARISStagevergoeding

Huyswaert Zorg in het kort:

Huyswaert Zorg is de grootste beschermde woon- en zorgorganisatie in de regio Alkmaar e.o. Op dit ogenblik beschikken we over 60 bedden in de Alkmaarse binnenstad. Ons team beslaat momenteel 30 medewerkers in verschillende functies. Onze cliënten zijn gediagnosticeerd met psychische klachten. Onze ambities zijn groot, in 2022 zullen we flink uitbreiden en ons team verder verbreden.

Je werkzaamheden:

zorgverblijven waar je de begeleiding biedt.

Gezamenlijk met de gedragsdeskundigen en de zorg coördinator vorm je de regie, dit betekent dat je de ondersteunende medewerkers (woonbegeleiders, toezichthouder en de slaapdienstmedewerkers) adviseert en stuurt om de cliënten de beste zorg te bieden.

Alle (complexe) vraagstukken worden door de cliënt en de maatschappelijk werker behandeld om tot oplossingen te komen. Het is belangrijk om de cliënt zo veel als mogelijk te activeren, motiveren en het aanzetten tot het doen van eigen handelingen met zicht op doorstroming en of uitstroom uit onze intramurale setting.

Je ziet erop toe dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Daarbij lever je een actieve bijdrage aan de organisatie van werkzaamheden en het vertalen van beleid naar individuele zorg plannen voor cliënten. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het zorgplan en de bijbehorende vastlegging van dagelijkse rapportages.

In je werk wordt veel zelfstandigheid verwacht, je werkt vrijwel altijd individueel en je agenda is gebasede rop je geplande afspraken met cliënten. Daarnaast heb je dagelijks contact met onze gedragsdeskundigen en de zorgcoördinator.

Binnen Huyswaert zorg hanteren we de empathische alsook de directieve vorm van begeleiding.

Profiel:

Kandidaten zonder zorgachtergrond worden niet toegelaten. Onze voorkeur gaat uit naar een HBO opgeleide “Social Worker”. Kandidaten met een MBO4 opleiding mogen ook solliciteren maar ervaring is wel vereist.

De zorgvisie van Huyswaert Zorg kun je vertalen naar de begeleiding van je cliënten. Beschikking hebben over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden is voor ons erg belangrijk, je kunt bovendien goed contact onderhouden met (externe)partners.

Je hebt de empathische maar vooral ook de directieve begeleidingsmethodiek goed onder de knie. Je bent flexibel, kunt zelfstandig werken en hebt kennis van de sociale kaart. Je kunt structuur bieden en bent sterk in problemen oplossen. In ons team maken wij gebruik van piketdiensten, dit betekent dat je eens in de 5 tot 8 weken een weekend bereikbaar/beschikbaar moet zijn voor de cliënten.

Ons aanbod:

Bij Huyswaert Zorg zien we graag dat je het naar je zin hebt. Een prettig werkklimaat, een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden helpen hierbij.

De opbouw van onze arbeidscontracten is als volgt:

  • 1e contract is 7 maanden
  • 2e contract is 12 maanden of een vast dienstverband
  • Salaris: € 2.153,00 á € 3.084,00 per maand (afhankelijk van studie en ervaring)

Heb je interesse? Mail je motivatie en c.v. naar:
Zorg coördinator, Andu Alcaraz a.alcaraz@huyswaertzorg.nl

VACATURES

STAGES

Aanmelden →