TOEZICHT & PREVENTIE

Als je zorg met verblijf biedt aan mensen met issues, dan kun je verwachten dat je hier en daar moet ingrijpen. Dingen gaan nu eenmaal af en toe schuin in ons vak. Daarbij: wij committeren ons volledig aan de zorg van onze cliënten, dat hebben we zo afgesproken met elkaar. En afspraak is afspraak.  

Huyswaert Zorg biedt verschillende vormen van zorg met verblijf. Met verschillende levels van toezicht en preventie, afhankelijk van het traject. Welke intensiteit onze begeleiding ook heeft, altijd houden we een scherp oogje in het zeil. Zodat onze cliënten hun boel op de rit weten te houden. 

Ons Verblijf 24, het Kamer Trainings Centrum en het Cluster Wonen traject kennen een dagelijkse slaapwacht, een dagelijkse inloop van begeleiders, permanent cameratoezicht en een avond- en nachtmedewerker die, wanneer de zon onder is gegaan, preventief zijn of haar rondes doet om onze cliënten bij te staan in wat ze maar tegenkomen.  

  • De 7-daagse slaapwacht is altijd paraat om bij crisissituaties in te grijpen, of hulpvragen van onze cliënten adequaat af te handelen.
  • De dagbegeleiders leggen gepland of ongepland huisbezoeken af op verzoek van de medewerkers of gedragsdeskundigen, of handelen op basis van eigen inschatting. 
  • Permanent cameratoezicht in de openbare ruimtes geeft de mogelijkheid om direct en snel escalaties en onhebbelijkheden te signaleren. 
  • De dagelijkse ronde van onze avond- en nachtmedewerkers zorgt ervoor dat we snel de juiste zorg kunnen bieden, en verschaft ons continu inzicht in het reilen en zeilen van de locatie, ook als het donker is. 

De centrale ligging van onze zorg met verblijf locaties geeft ons de kans om snel ter plaatse te zijn wanneer extra bijstand is gevraagd. We zitten ‘er’ bovenop, zeg maar. We zitten om de hoek en grijpen als het fout dreigt te gaan in met empathie, maar zeker ook directief .

SPOED IS SPOED. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT WE CLIËNTEN IN NOOD BINNEN VIER UUR KUNNEN OPVANGEN.

Aanmelden →